AI.MEE skapar långsiktig utveckling och tillväxt i Örebroregionen

AI.MEE ger industrin i Örebroregionen en möjlighet att driva konkreta utvecklingsprojekt inom artificiell intelligens (AI) och autonoma system i  samarbete med internationellt erkänd spetskompetens från forskare vid Örebro universitet.

AI.MEE erbjuder:

• en färdig infrastruktur för test och utveckling
• teknisk expertis inom AI och autonoma system
• projektstöd och innovationsrådgivning
• nätverksträffar och kontaktnätverk
• kompetensutveckling och kunskapsspridning
• studiebesök och seminarier