Jämställdhetsplan

AI.MEE jämställdhetsplanAlla parter medverkande i AI.MEE har en egen handlingsplan för arbetet med personalutveckling och jämställdhet.• Örebro Universitets handlingsplan https://www.oru.se/globalassets/inforum-sv/centraladokument/styrdokument/personal/jamstalldhet_jamlikhet_likabehandling/plan-forjamstalldhetsintegrering-20171206.pdf

Läs mer