”Tänk brett om AI – gäller inte bara teknologiska företag”

Under Lokadagarna samlades en rad olika aktörer för att diskutera Örebroregionens utveckling. Amy Loutfi höll i ett lärpass och berättade om möjligheterna med AI och om AI.MEE-projektet.
– Jag tror att man ofta har hört väldigt mycket om AI, men att man kanske inte riktigt har förstått vad AI kan göra.

Lokadagarna, som hölls i Loka Brunn mellan 30 och 31 augusti, arrangeras av Region Örebro län. Bland deltagarna fanns politiker, tjänstemän och representanter från näringsliv, organisationer, ideell sektor, myndigheter, Örebro universitet och andra aktörer som är viktiga för regionens utveckling.

Förutom föreläsningar om bland annat digitalisering och jämställdhet fick deltagarna även lyssna till ett antal så kallade ”lärpass” med aktörer från regionen. Ett av lärpassen hölls av Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet och projektkoordinator för AI.MEE.

Just AI.MEE-projektet var anledningen till att Amy Loutfi blev inbjuden till att hålla i lärpasset.

Projekt för att stärka regionen inom AI

– Det är ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park och Region Örebro län – och ett antal andra aktörer – där vi arbetar med hur vi kan stärka vår region när det gäller kompetens inom AI och autonoma system, säger Amy Loutfi och fortsätter:

– Jag berättade om hur AI fungerar, men också vilka möjligheter och hot man kan se när AI integreras mer och mer i vårt arbetssätt. Jag berättade även om hur man kan tänka väldigt brett när det gäller AI. Det gäller inte bara teknologiska företag utan också företag inom andra typer av sektorer.

Att implementera AI kräver många olika kompetenser

En utmaning med att utnyttja AI i en verksamhet är att det krävs mycket kunskap – både om hur AI fungerar, men även om hur själva integreringen ska gå till. Det var en av frågorna som Amy Loutfi lyfte.

– Jag tror att man ofta har hört väldigt mycket om AI, men att man kanske inte riktigt har förstått vad AI kan göra. Det är inte så lätt. Det behövs många olika personer med olika kompetenser som jobbar tillsammans och det är precis vad vi försöker göra i AI.MEE-projektet.

Forskaren Andrey Kiselev arbetar med AI.MEE-projektet AutoHIC.

Amy Loutfi passade även på att ge åhörarna en inblick i hur arbetet i AI.MEE-projektet går till.

– Jag tog upp de goda exempel vi har inom AI.MEE och berättade om syftet med projektet. Jag berättade också om vilka möjligheter universitetet erbjuder för kompetensutveckling inom AI, både när det gäller Smarterprogrammet och AI Sweden.

Text och foto: Jesper Eriksson

Här kan du titta och lyssna på Amy Loutfis föredrag.