”AI.MEE-projektet ger oss en kickstart”

För Saab Dynamics innebär AI.MEE-projektet inte bara en chans att ta del av den framstående forskning inom AI och autonoma system som finns vid Örebro universitet. Saab Dynamics Göran Backlund ser också AI.MEE som en chans till samarbete mellan industriföretag i regionen.

Göran Backlund är ansvarig för teknikledning och teknikstrategi på Saab Dynamics, som har verksamhet i bland annat Karlskoga och Linköping. Han är också ordförande i styrgruppen för AI.MEE, ett projekt som ägs av Alfred Nobel Science Park och vars mål är att utveckla regionala test- och demonstrationsmiljöer för autonoma system och system baserade på artificiell intelligens för industrin.

För Saab Dynamics innebär samarbetet med AI.MEE-projektet en viktig chans att ytterligare vässa utvecklingen av framtidens teknologi.

– Örebro universitet är framstående på området AI och autonomi i världen. Vi har hittat en väldigt kompetent forskningspartner som kompletterar vår produktutveckling, säger Göran Backlund.

Saab Dynamics arbetar redan i dag med autonomi, bland annat när det gäller undervattensfarkoster. Tillsammans med forskarna vid Örebro universitet ska man nu titta på hur dessa farkoster kan samarbeta och kommunicera med varandra.

Men att utveckla samarbetande farkoster under vatten är både svårt och kostsamt.

– Vi har flyttat upp det på land och gör ett enklare scenario, vilket innebär att vi till en ganska låg kostnad kan börja titta på grundfrågeställningarna i samarbetande farkoster, berättar Göran Backlund.

Undervattenfarkoster från Saab.
Två av Saabs undervattensfarkoster.

– Det här sättet att komma igång är fantastiskt. Att börja testa i smått. AI.MEE-projektet erbjuder oss ärligt talat en kickstart.

I styrgruppen för AI.MEE-projektet finns förutom Saab Dynamics även representanter från stora företag som Ericsson och Epiroc. Göran Backlund menar att de möten som sker inom AI.MEE kan fungera som en startpunkt för ett större samarbete mellan bolagen.

– Vi är industrier som inte konkurrerar med varandra och som delar samma tekniska intressen och utmaningar. Vi skulle kunna samarbeta direkt med varandra i större omfattning än vi gör i dag.

Även de lite mindre industrierna i Örebroregionen kan dra nytta av AI.MEE, menar Göran Backlund. Den kompetens som finns vid Örebro universitet och de projekt som de större industrierna driver ihop med AI.MEE kan skapa synergieffekter och leda till resultat som fler kan ta del av. Han tipsar också företag som är nyfikna på artificiell intelligens och autonoma system att höra av sig till AI.MEE-projektet.

– Jobbar man inom en mindre industri och har en frågeställning så är den här forskargruppen mer än väl kvalificerad att hjälpa till, säger Göran Backlund.

Text: Anna Lorentzon
Foto: Jesper Eriksson