AI.MEE på plats när branschföretag pratade AI

AI, automation och autonoma maskiner stod i fokus när branschorganisationen MHG samlades för temadag i Markaryd. AI:MEE:s delprojektledare Anna Töndel var en av talarna.
­
– Det är tydligt att AI.MEE:s fokus på artificiell intelligens och autonoma system ligger rätt i tiden, säger hon.

MHG, Materialhanteringsgruppen, är en del av Teknikföretagens Branschgrupper AB och har sitt säte i Stockholm. I förra veckan samlades medlemmarna i Markaryd för ett två dagar långt höstmöte tillsammans med SACE, Swedish Association for Construction Equipment.

Under dag två var ett antal föreläsare inbjudna för att tala på temat AI, automation och autonoma system. På talarlistan fanns bland annat Per Ljunggren från KTH, Mikael Johansson från Toyota Material Handling – och Anna Töndel, delprojektledare i AI.MEE.

Rubriken för hennes föredrag var ”Integration mellan AI och autonoma system”.

– Jag berättade om AI.MEE-projektet och hur vi jobbar med att koppla samman Örebro universitets AI-forskare med företag från regionen. Jag visade också exempel på pågående projekt, som till exempel AutoHIC där vi tillsammans med MH Engineering utvecklat en modell för att fjärrstyra robotar, säger Anna Töndel.

MHG samlades i Markaryd för temadag om AI och autonoma maskiner.

Flera företag från Örebroregionen, bland annat Epiroc och Volvo CE, fanns med i publiken.

– Jag tror att det är viktigt för AI.MEE att synas i sådana här sammanhang. Det var en bra möjlighet att få berätta om vårt arbetssätt för branschföretag och visa konkreta exempel på hur man kan arbeta med utveckling inom AI och autonoma system, säger Anna Töndel.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Jesper Eriksson och Anna Töndel