Mitt Europa: Filmen om AI.MEE

Professorn och AI-experten Amy Loutfi presenterar AI.MEE-projektet i EU-kampanjen Mitt Europa.
– Vi måste bli bättre på att visa på den verkliga nyttan med AI och autonoma system för företagen, säger hon.

Projektet AI.MEE drivs av Alfred Nobel Science Park i samarbete med Örebro universitet och Region Örebro län med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. I EU-kampanjen Mitt Europa som pågår under vecka 40 sammanfattar Amy Loutfi flera av delprojekten som man jobbat med de senaste åren vid Örebro universitet.

– Vi måste bli bättre på att dra nytta av tekniken för att kunna möta de samhällsutmaningar som väntar oss i framtiden, säger Loutfi.

Hon presenterar totalt åtta delprojekt – så kallade case – som alla handlar om hur man kan lösa problem med hjälp av autonoma system.

Testning och utveckling

Delprojekten visas upp i demonstratorer i Robotlabbet på Örebro universitet. De används för både testning och utveckling, men också för att visa exempel på vad som är möjligt med befintlig teknik.

Ett område som forskarna tittat på är hur människor och robotar kan sammarbeta för att utföra vissa uppdrag. I delprojektet Autohic jobbade forskarna med fjärrstyrning av tunga industrirobotar. I delprojektet Autodive hjälpte forskarna Saab Dynamics med tekniker för styrning av undervattensfarkoster, och genom AutoDPP fick Epiroc viktiga kunskaper för att utveckla borrningsrobotar inom gruvindustrin.

– Men alla våra delprojekt rör inte robotar, en del handlar också om den senaste tekniken. Vi tittar framförallt på hur människan kan dra nytta av nya teknikformer, som virtual reality, säger Amy Loutfi.

Filmer och föreläsningar

Tillsammans med Kopparbergs Bryggeri, undersökte man i delprojektet Augmentor hur ett bryggeri kan använda sig av VR för att snabbt lära upp personalen och få igång dem utan att riskera att dyr utrustning används på fel sätt eller att utbildningen orsakar alltför långa avbrott i produktionen.

I kampanjen Mitt Europa (EU in my region) presenterar företag och organisationer verksamheter som finansieras av EU-medel. Det kan handla om filmer eller digitala föreläsningar. Kampanjen pågår mellan den 28 september och 4 oktober i hela Europa.

Här kan du se filmen med engelsk undertext.

#mitteuropa #euinmyregion

Kontakt: Anna Töndel, projektledare Alfred Nobel Science Park: 073-327 26 87, anna@alfrednobelsp.se