Aktuella projekt

AI.MEE driver flera projekt som stöds av både EU och svensk nationell finansiering. Projekten är inom ett brett spektrum med Artificiell Intelligens (AI) som den röda tråden. Några av projekten befinner sig i en grundläggande idéfas, medan andra börjat ta fysisk form.

Lomas

Inom Lomas utvecklar vi en autonom mångfunktionell odlingstestbädd med särskilt fokus på metoder och strategier för restaurangers egen grönsaksproduktion, men även för grundläggande forskning. Med hjälp av AI och sensornätverk kan vi få kontinuerlig övervakning av förutsättningarna och få optimal tillväxt.

Syftet är att konstruera ett koncept för automatiserad småskalig odling. Konceptet ska bestå av en autonom enhet som kan så, rensa ogräs och bevattna en begränsad odlingsyta.

Det finns många fördelar med vår smarta odlingsbädd

  • Produktionseffektivitet (avkastning/odlingsyta)
  • Gröda- och sortanpassning utifrån de egna behoven (kvalitetshöjning och förplanerade skördetider)
  • Energibesparing
  • Att kunna sluta lokala kretslopp (P, N m fl.)

AutoHIC

Människa – Robotsamspel genom virtuella miljöer – AutoHIC.

AutoHIC är ett virtuellt system med robotmanipulator, som ska ge mänskliga operatörer möjlighet att arbeta under svåra förhållanden. Tillsammans med Karlskogaföretaget MH Engineering utvecklar vi en testbädd med termisk höghastighetssprutning för förbränningsanläggningar.

Under det senaste decenniet har en ny process utvecklats, HVAF (High Velocity Air Fuel) som producerar beläggningar med extrem hög densitet och bindningsstyrka. Denna process har sedan några år varit framgångsrik för olika butiksapplikationer, men användningen på plats utmanas av det extrema mottrycket och ganska lång och tung pistol.

Processen är tillgänglig för både Mach 2 och 3 i partikelhastighet jämfört med HVOF (High Velocity Oxy Fuel) som når ca 600–800 m / sekund. Högt tryck från HVAF, ca 3–4 kg för M2 och ~ 13 kg för M3 gör manuell tillämpning ganska omöjlig.

Tack vare samspelet mellan människa och robot kan vi bidra till utvecklingen av nästa generations skyddssystem för förbränningsanläggningar och med det få ökad hållbarhet inom energiproduktion.


F2 SIM

F2 SIM handlar om smart produktionssimulering. Med hjälp av ett simuleringsverktyg tar vi fram ett system som består av människor, maskiner och transportenheter för att ge ett effektivt och optimerat arbetsflöde.

Att studera flödet på golvet både när det gäller material och människor för att kunna optimera och maximera produktionen är något som många små och medelstora företag inom regionen behöver hjälp med. F2 SIM använder AI för att hitta den bästa ”möbleringen”, vilket ger ett effektivt flöde av material i lokalerna för att hjälpa företagen effektivisera och utöka produktionen.

Detta projekt gör vi i samarbete med Kåbe-mattan i Fjugesta.