Lomas utvecklar en autonom mångfunktionell odlingstestbädd

Inom Lomas utvecklar vi en autonom mångfunktionell odlingstestbädd med särskilt fokus på metoder och strategier för restaurangers egen grönsaksproduktion, men även för grundläggande forskning. Med hjälp av AI och sensornätverk kan vi få kontinuerlig övervakning av förutsättningarna och få optimal tillväxt.

Syftet är att konstruera ett koncept för automatiserad småskalig odling. Konceptet ska bestå av en autonom enhet som kan så, rensa ogräs och bevattna en begränsad odlingsyta.

Det finns många fördelar med vår smarta odlingsbädd

  • Produktionseffektivitet (avkastning/odlingsyta)
  • Gröda- och sortanpassning utifrån de egna behoven (kvalitetshöjning och förplanerade skördetider)
  • Energibesparing
  • Att kunna sluta lokala kretslopp (P, N m fl.)