Människa och robot samspelar i virtuella miljöer – AutoHIC.

AutoHIC är ett virtuellt system med robotmanipulator som syftar till att ge mänskliga operatörer möjlighet att arbeta under svåra förhållanden. Tillsammans med MH Engineering utvecklar vi en testbädd med termisk höghastighetssprutning för förbränningsanläggningar.

Under det senaste decenniet har en ny process utvecklats, HVAF (High Velocity Air Fuel) som producerar beläggningar med extrem hög densitet och bindningsstyrka. Denna process har sedan några år varit framgångsrik för olika butiksapplikationer, men användningen på plats utmanas av det extrema mottrycket och ganska lång och tung pistol.

Processen är tillgänglig för både Mach 2 och 3 i partikelhastighet jämfört med HVOF (High Velocity Oxy Fuel) som når ca 600–800 m / sekund. Högt tryck från HVAF, ca 3–4 kg för M2 och ~ 13 kg för M3 gör manuell tillämpning ganska omöjlig.

Med samspelet människa-robot kan vi bidra i utvecklingen av nästa generations skyddssystem för förbränningsanläggningar och med det få ökad hållbarhet inom energiproduktion.