Läs mer om AI.MEE

AI.MEE:s mål – att skapa långsiktig utveckling och tillväxt i Örebroregionen

Alfred Nobel Science Park har tillsammans med Örebro universitet beviljats finansiering för AI.MEE. Det treåriga projektets mål är att är att skapa långsiktig utveckling och tillväxt i Örebroregionen. Det gör vi genom att tillsammans med regionens företag och Örebro universitet ta fram konkreta tekniska lösningar och plattformar inom AI och autonoma system, som många kan dra nytta av.

Nu kan regionens företag få möjlighet att utvärdera och testa – utan kostnadskrävande investeringar i utrustning och kunskap. 

AI.MEE erbjuder en öppen miljö för företag och forskare att testa och utveckla ny teknik, samt utvärdera denna utan att själva behöva genomföra stora kostnadskrävande investeringar i maskinutrustning och kunskap.

Case med tydlig industriell förankring
• Ett antal case har redan identifierats som lämpliga som demonstratorprojekt i testbäddsmiljö.
• Fler case identifieras löpande i samarbete mellan industri, akademi och samhälle.
• AI.MEE säkerställer att casen är tydligt definierade och isolerade.
• Varje case matchas mot förutbestämda kriterier med bland annat checklistor för miljöpåverkan och jämställdhet.

Varje case testas i en demonstrator
En demonstrator är flexibel och utgör den fysiska plattformen för både den maskinvara och den mjukvara som krävs för att testa nya lösningar inom robotik, artificiell intelligens, automation och sensorbaserade tekniska lösningar.