Läs mer om AI.MEE

I AI.MEE bygger vi en infrastruktur där företag kan testa nya produkter som utvecklats tillsammans med forskare

Alfred Nobel Science Park har tillsammans med Örebro universitet beviljats finansiering till projektet AI.MEE. Det treåriga projektet syftar till att bygga en testbädd inom artificiell intelligens (AI) och Autonoma system som ger möjlighet till företag att utvecklas.

Utvärdera och testa utan kostnadskrävande investeringar i utrustning och kunskap. AI.MEE erbjuder en öppen miljö för företag och forskning att testa och utveckla ny teknik och utvärdera denna utan att själva behöva genomföra stora kostnadskrävande investeringar i maskinutrustning och kunskap.

Case med tydlig industriell förankring
• Ett antal case har redan identifierats som lämpliga som demonstratorprojekt i testbäddsmiljö.
• Fler case identifieras löpande i samarbete mellan industri, akademi och samhälle.
• AI.MEE säkerställer att casen är tydligt definierade och isolerade.
• Varje case matchas mot förutbestämda kriterier med bland annat checklistor för miljöpåverkan och jämställdhet.

Varje case testas i en demonstrator
En demonstrator är flexibel och utgör den fysiska plattformen för både den maskinvara och den mjukvara som krävs för att testa nya lösningar inom robotik, artificiell intelligens, automation och sensorbaserade tekniska lösningar.