Företagsbesök i Karlskoga

Två företag i Karlskoga på dagens agenda för eventuella projektsamarbeten. Partnertech Karlskoga samt Moelven Valåsen.

Först ut var Partnertech Karlskoga. De har en av Sveriges modernaste anläggningar för avancerad mekanisk tillverkning. Kärnan i verksamheten är bearbetning och tillverkning av produkter för försvarsindustrin. Produktionen är uppdelad i avdelningar för prototyper och korta serier, serieproduktion och montering. De har en imponerande maskinpark bestående av avancerade fleroperationsmaskiner och fleroperationssvarvar.

Vidare diskussioner förs för att hitta ett projekt tillsammans med oss eller våra kollegor i Transmission.

 

På Moelven Valåsen fick vi en spännande rundvandring i deras sågverk. Just Valåsen är Moelvens största sågverk. Sågverket tar täten när produktionsteknik för ett nytt århundrade i sågverksbranschen utvecklas. Genom ett tvåårigt projekt ska digitaliseringen öka, med ökat värdeutbyte och minskad energiförbrukning som resultat. Vi följer deras projekt med spänning och ses igen under ett seminarie i mars för att se resultaten av projektet för att sedan eventuellt hjälpa dom med nästa steg i utvecklingen med AI.

 Fakta om Moelven Valåsen

  • Moelven Valåsen AB sågar gran och furu av både grov- och klentimmer
  • Årsproduktion: 320 000 m3 – (gran och furu 35/65)
  • Skandinaviska marknaden och export 50/ 50
  • 95 anställda
  • Omsättning 70 milj EUR