Smart Industri i Mellansverige 2.0

Projekten Smart specialisering i Norra Mellansverige och Smart industri i Östra Mellansverige hade en gemensam workshop i Stockholm.

Anna Töndel, delprojektledare i AI.MEE var en av de som fick presentera och berätta just om vårt projekt med fokus på Testbäddar. Bland övriga talare under dagen kan nämnas Johan Havard, Näringsdepartementet om Samverkansprogrammen samt Johanna Bond ifrån Central Sweden European Office om Vanguardinitiativet.

En givande dag med tillfälle att träffa andra inom samma områden och få chansen att kartlägga övriga aktörer och samverka.