Öppna upp- för hållbar tillväxt i Östra Mellansverige

ÖMS-regionen (Östra Mellansverige) bjöd in till konferens med jämställd regional tillväxt i fokus. Ett viktigt ämne där det gäller för oss att tänka till när vi göra våra projektval. De horisontella kriterierna: jämställdhet, lika behandling och icke-diskriminering samt bättre miljö är drivkrafter för hållbar tillväxt. Både forskning och praktik visar på uppenbara samband. Så leder exempelvis jämställdhet till ökad lönsamhet, ökad innovationsförmåga och effektivare kompetensutnyttjande. BRA TANKESTÄLLARE i vårt utvecklingsarbete.