Ny laboratorieingenjör  till AI.MEE- Alfred Dahlberg

Alfred kommer bland annat jobba nära forskarna för att bygga prototyper. Han kommer också tillsammans med regionala företag arbeta för att implementera deras behov av automation och automatisering. Problemlösning och utredningar kring nya prototyper inom AI och autonoma system är stora delar i arbetet.

Alfred kommer närmast ifrån Scania där han arbetade som provningsingenjör.

Välkommen Alfred!