Styrelsen sammanträder

Vår ”advisory board” har idag haft sitt första möte.  Många kloka synpunkter med både ris och ros och vidare funderingar från mötet. En bra början med tydlig dokumentation av projekten och att det tydligt syns att vi har industriell inriktning. Viktigt att fortsätta fokusera på röda tråden AI inom kommande projekt. Vi behöver även kommunicera utåt mer. Ett stort steg i det är att bli mer aktiva med denna hemsidan. Så från och med vecka 9 kommer ni få se en uppdaterad hemsida. Följs oss gärna!