AI.MEE stödjer kompetensutveckling via programmet SMARTER

AI.MEE vill stödja alla initiativ relaterade till en specialisering inom AI och autonoma system inom Örebroregionen. Vi ser kompetensutveckling för industrin som en viktig funktion. Yrkesverksamma inom industrin behöver tillgång till kunskap om AI. Det är därför ett nöje att meddela att AI.MEE är en stolt sponsor av SMART (ER) – ett kompetensutvecklingsprogram som stöds av Svenska kunskapsstiftelsen och leds av Örebro universitet. Se www.oru.se/smarter för mer information om detta initiativ.