Intern månadsavstämning-AI.MEE

Idag hade vi avstämning inom projektet och det märks att vi blivit varma i kläderna. Mycket på gång både med bekräftade projekt och med flera potentiella. Många återbesök hos företagen på gång då vi efter introduktionsbesöken nu fått gå hem till våra kammare och klura på hur vi bäst kan hjälpa till.