Jämställdhetsplan

AI.MEE jämställdhetsplan

Alla parter medverkande i AI.MEE har en egen handlingsplan för arbetet med
personalutveckling och jämställdhet.

• Örebro Universitets handlingsplan
https://www.oru.se/globalassets/inforum-sv/centraladokument/styrdokument/personal/jamstalldhet_jamlikhet_likabehandling/plan-forjamstalldhetsintegrering-20171206.pdf
• Alfred Nobel Science Park
Jämställdhetspolicy 2017-11-16.pdf

Sammanfattningsvis säger vi något som är gemensamt för alla handlingsplaner….

Målet i AI.MEE är att jobba med ökad jämställdhet som är i linje med Örebro Universitets och
Alfred Nobel Science Parks egna handlingsplaner.
Vi har identifierat ett antal angelägna aktiviteter för att vidare stimulera ökad jämställdhet.

I relation till karriärutveckling:
• Utarbeta en modell för karriärplanering.
• Etablera ett råd med uppgift att bland annat delta i förbättringsarbetet inom projektet.
• Se över ledningsstrukturer inom AI.MEE.
• Alla inom AI.MEE utbildas i genus och organisation, jämställdhet, rekrytering och
karriärstöd med avseende på teorigrund och tillgängliga verktyg.

I relation till urvalsprocessen för våra projekt:
• Etablera en AI.MEE övergripande sökkommitté med uppgift att uppsöka högt kvalificerade
och lovande kvinnliga industriföretagare.
• Identifiera och lyft fram områden inom AI.MEE som är attraktiva för kvinnor.
• Uppmaning till industrin att identifiera kvinnliga industrihandledare för
industridoktorander.
• Etablera särskilda nätverksaktiviteter för gruppen av kvinnliga industriföretagare.

I relation till annonsering och kommunikation:
• Se över hur annonseringar är formulerade.
• Genomgång av AI.MEEs dokumentation inklusive hemsidor för att identifiera genderbias i
beskrivningar.
• Lyfta fram tillämpningar av AI som motivation för teknisk forskning inom området.
• Engagera AI.MEE i grundutbildningen med ett genusperspektiv
• Samverkan med näringsliv, det offentliga och akademin för att stimulera unga tjejers
teknikintresse.