Beviljade medel ifrån Vinnova till förstudieprojekt inom gruvindustrin

I dagarna så har  2 st. ansökningar beviljats medel ifrån Vinnova för att genomföra förstudier inom gruvindustrin.

  • Machinehealth: Friska maskiner och förutsägbart underhåll med artificiell intelligens (AI). 

Projektet är en förundersökning där det görs en genomförbarhetsstudie för att förstå kraven och möjligheterna att övervaka maskinhälsan i gruvmiljön. Förstudien ska utvärdera möjligheten att med testade AI-algoritmer tillämpade på en ny domän undersöka möjligheten att tillhandahålla automatiserad analys och avslöja trender som inte alltid lätt kan hittas av mänskliga operatörer.

Detta projekt görs i samarbete med Epiroc och Zinkgruvan mining.

  • Digital Mining Hub Bergslagen

I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen.
Förstudien ska beskriva nuläget med vilka företag som är aktiva och vilka styrkeområden som företagen har tillsammans med
Örebro Universitet. Studien ska resultera i en agenda för hur Bergslagen i
samverkan med övriga Svenska gruvkluster skall bli en internationellt konkurrenskraftig region som möter de nya kraven från gruvindustrin.

Faller förstudierna ut väl så har vi här ett bra testbäddsprojekt att ta in i AI.MEE.