Diskussioner med KA Automation

Karlskoga Automation bjöd in oss för att se om vi kunde hjälpa dom att utveckla en uppdatering på deras ena produkt. Vi fick tillfälle att gå runt i deras produktion och bekanta oss mer.

Karlskoga Automation levererar systemlösningar till industrin. De utför allt från konsultation till färdig produkt med verksamhetsområden inom läkemedelsindustrin, verkstadsindustrin, energi- och värmekraftverk, försvarsindustrin samt process- och vattenkraftsproduktion och offentliga sektorn. KA konstruerar inte bara nya anläggningar. De utför även ombyggnationer, modifieringar och effektiviseringar av befintliga anläggningar.

Vi tar med oss deras idéer hem och pratar vidare med forskarna om det. Fortsättning följer…