Digitala Sågverket

Vi blev inbjudna att närvara vid Moelven Valåsens VD träff där de berättade mer om sitt digitaliseringsprojekt ”Digitala Sågverket” som pågår tillsammans med RISE, Rema Sawco och Schneider Electrics och medfinansieras av Vinnova.

Genom projektet har Moelven Valåsen kopplat sensorer till maskiner, och ska då kunna avläsa maskinernas status och se hur mycket energi och värme som används. Personalen ska följa maskinerna och veta när reparationer eller byten av delar ska göras. Fel blir möjliga att åtgärda innan de blir till problem, och oförutsägbara stopp i processen ska undvikas.

Målen med projektet är att höja produktvärdet med 10 procent, höja processeffektiviteten med 15 procent och minska energianvändningen med 10 procent. För att målen ska kunna verifieras behövs projektets digitalisering.

Arbetet startade i januari i år och resultaten ska redovisas på Trä & Teknikmässan i Göteborg i augusti 2018.
Projektet ger ypperliga förutsättningar till att ta nästa steg eventuellt tillsammans med oss i AI.MEE med lösningar med artificiell intelligens och autonoma system.