Lomasvisning för Hasselfors Garden

I dag hade vi Hasselfors Garden på besök i labbet. De har bidragit med specialjord som används i Lomas och var inbjudna för att se hur det går. En omsådd gjordes den 15 mars, eftersom grödorna i den första omgången fick för lite ljus och stod för tätt. Nu stack de upp enligt plan och vår laboratorieingenjör Alfred Dahlberg visade hur Lomas bearbetade jorden runt plantorna.

Besökarna från Hasselfors tyckte att det var intressant att se och ska fundera vidare på vad de skulle vilja testa i Lomas. Vi har lovat att de skall få återkomma i maj då vi förhoppningsvis ska kunna skörda och få smaka på grödorna också.