Intern månadsavstämning-AI.MEE

Ännu en månad har gått och det var dags för mars avstämning. Flera milstolpar tidsattes då vi får besök av både Teknikföretagarna och AI.MEE styrelsen den 17 maj och skall visa upp pågående projekt för hundratals AI intresserade på Musikhögskolan den 23 maj. Vi diskuterade vägen framåt i projektet och testbäddsinriktningar. Vi för diskussioner med flera företag och siktar på att ha ett till bekräftat delprojekt igång innan sommaren.