En första träff med Nobel Biocare

Nobel Biocare planerar att bygga ut sin verksamhet i Karlskoga. Användandet av tandimplantat ökar i hela världen och företaget har under årens lopp successivt expanderat. Nu är planen att fördubbla sin produktion och vi var på plats för att fundera på hur framtidens produktion kan se ut på Nobel Biocare om man adderar automatisering och AI (artificiell intelligens).

Nobel Biocare är världsledande inom området för innovativa implantatbaserade dental restaureringar. Företaget är en del av Danaher Corporation, en global innovatör inom vetenskap och teknik.