Aprilavstämning

Månadens avstämning inom projektet visar att allt går enligt plan. Det kommer att hållas separata möten med de berörda för alla projekt som pågår, där vi går igenom status och planen framåt. Här kommer en kort sammanfattning:

-För Lomas väntar flera visningar i närtid, där vi visar upp vår autonoma odlingslåda. Kamera och sensorer för temperatur, ljus och fukt är på plats och den 9 maj ska den första skörden utvärderas.

-F2 SIM ska inom ett par veckor gå live och data från Kåbe-mattans produktion kommer att samlas in till simuleringen.

-Forskarna arbetar för fullt med programmeringen till AutoHIC och Alfred har 3D-printat delar till pistolen som skall användas.

Målet är också att ha ett nytt bekräftat projekt innan sommaren, vilket inte alls är orimligt då vi för konkreta diskussioner med bl. a våra samarbetspartners Epiroc och SAAB.

Utöver detta diskuterades det om vägen framåt och den tänkta efterlevnaden ifrån projektet-Testbäddar. Här är vi inne på ett bra spår tycker vi och hoppas att vår styrgrupp håller med när det är dags för möte den 17 maj.