Teknikföretagare fick se nya robotlabbet på Örebro universitet

AASS och Amy Loutfi bjöd på en smygpremiärvisning av det ännu inte helt färdigställda robotlabbet – och hyllades av Teknikföretagen. ”Vi måste ligga i framkant, annars blir vi frånåkta. Med det här samarbetet kan vi utvecklas”, säger Christer Johansson på Emba Machinery AB.

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen Region Mitt, dit Örebro län hör, har för vana att kombinera sina medlemsmöten med studiebesök. I torsdags, 17 maj, valde företagarna att titta närmare på AASS, Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, vid Örebro universitet.

En av deltagarna, Åsa Elfström på Emhart Glass Sweden AB, blev både imponerad och inspirerad av det hon fick se. Emhart har i dag inget samarbete med Örebro universitet, men hon skulle gärna se mer modern teknik i produktionen.

– Vår teknik – glasmaskinerna – är väldigt gammal, typ från början av 1900-talet. Det vore häftigt att integrera den med AI, men branschen är inte så öppen för ny teknik. Det är så pass dyrt när produktionen står still, så man fortsätter hellre med det man vet fungerar. Men jag tror att man ändå skulle tjäna på det i längden, så det vore riktigt roligt att testa.

Professor Amy Loutfi, som är chef för AASS, inledde besöket med att berätta om forskningsverksamheten, som hon förklarade är mer känd utomlands än i Sverige. En bidragande anledning är att merparten av forskarna och de samarbeten som sker är internationella.

Amy nämnde även två projekt som kanske kan ändra på den saken och göra AASS mer känt även i Sverige, nämligen Smarter och AI.MEE. Det förstnämnda är ett utbildningsprojekt, där företag kan få behovsanpassade kurser inom AI och autonoma system – utan kostnad. AI.MEE handlar om att ge företag möjlighet att i en så verklig miljö som möjligt testa och vidareutveckla sina idéer inom AI och autonoma system med hjälp av forskarna på AASS.

Därefter väntade en rundvandring för Teknikföretagen, som bland annat fick se det helt nya och ännu inte färdigställda robotlabbet, odlingsroboten Lomas, den dansanta roboten Pepper som aktivt söker ögonkontakt och mycket annat.

Åsa Elfström och Christer Johansson hälsar på roboten Pepper

En annan deltagare, Christer Johansson på Emba Machinery AB, har själv erfarenhet av att samarbeta med AASS och menar att den typen av utveckling är livsnödvändig för företaget.

– Emba Machinery har ett samarbete med Örebro universitet. Vi utvecklar våra maskiner hela tiden och försöker ligga i framkant. Konkurrensen är hård, men vi är en av de tre som är världsledande inom teknik. Vi måste ligga i framkant, annars blir vi frånåkta, säger han och fortsätter:

– Vi är ett litet privatägt företag som slåss mot stora drakar, den största draken är Mitsubishi. Vi är 200 anställda, medan de är flera tusen. Vi måste hela tiden se framtiden, för annars är vi borta.

Vad betyder Örebro universitet för er i den situationen?

– Det är jättebra och jättenära. Med det här samarbetet kan vi utvecklas. Vi har en idé, sedan jobbar man vidare med den tillsammans med professorerna här. Det är jättebra att det finns här, så vi inte måste åka till exempelvis Malmö.

Samarbetet är precis lika viktigt för universitetet som för näringslivet, menar Amy Loutfi.

– Ofta finns det ett gap mellan universitetsvärlden och näringslivet. Men vi inom AI-forskningen vill visa vad forskningen kan göra, inte bara om tio år utan även om två-tre år. Vi gillar att applicera vår forskning på verkligheten, säger Amy Loutfi.

Text och bild: Jesper Eriksson och Anna Lorentzon