AI.MEE I MEDIA

Elektroniktidningen samanfattar AI.MEE-projektet i reportaget ”Hennes testbädd blir kvar” i september 2020.

Ny Teknik skriver om AI.MEE-projektet AutoDPP i artikeln Autonoma bläckfiskarmar borrar spränghål i gruvan, i september 2020.

Cad & Ritnytt skriver om AI.MEE-projektet Corob. Även Karlskoga Tidning och Verkstäderna uppmärksammar projektet.

SVT Nyheter Örebro sänder ett reportage med rubriken ”Framtidens bonde kan vara en robot”, juni 2020.

Jordbruksaktuellt skriver ett reportage om Agtech, juni 2020.

Projektet Agtech uppmärksammas av Industripress, Cad & Ridnytt och ATL, Lantbrukets Affärstidning. Även sajten IT-karriär skriver om Agtech i maj 2020.

Processnet lyfter projektet AutoDPP om automatiserade robotarmar i mars 2020.

Industripress och Industritorget skriver om projektet Augmentor. December 2019.

IQ Samhällsbyggnad uppmärksammar Digitwin 2.0. Februari 2020

AR-utbildning på Kopparbergs bryggeri uppmärksammas i ett reportage på SVT Örebro, november 2019.

Process Nordic, Svensk Verkstad, Telekom idag och Industrinyheter.se skriver om Augmentor och AR på Kopparbergs bryggeri. November, 2019.

Sajten Telekom idag uppmärksammar AI.MEE-projektet Augmentor, November 2019.

Verkstäderna lyfter AutoDPP och Corob i reportage. Oktober 2019.

Marknad Örebro skriver om projektet Augmentor, som innebär att operatörer på Kopparbergs Bryggeri tränas med hjälp av AR, augmented reality. September 2019.

Karlskoga Tidning lyfter projektet Corob som är ett samarbete mellan Saab Dynamics och AI.MEE,  8 juni 2019.

IT-sajten Voister uppmärksammar AI.MEE-projektets satsning på att skapa digitala tvillingar av stadsmiljöer i Örebro. Juni 2019.

SVT Nyheter Örebro lyfter AI.MEE-projektet AutoDPP, 24 mars 2019.

Tidningen Svea Jord & Skog publicerar ett reportage om den automona odlingsbädden Lomas den 6 december 2018.

AI.MEE-projektet AutoHIC uppmärksammas i P4 Örebro Sveriges Radio, 23 november 2018.

Tidningen Universitetslärarens reportage om AASS och AI-forskningen vid Örebro universitet, 20 november 2018.

Branschtidningen Underhåll & Driftssäkerhet skriver om AutoHIC den 22 november 2018.

Branschtidningen Process Nordic publicerar ett reportage om AutoHIC på sidan 20-21 i nummer 52, den 11 oktober 2018.

Tidningen Automation uppmärksammar AutoHIC den 11 september 2018.

Ny Teknik publicerar ett stort reportage om AutoHIC den 31 augusti 2018.