AI.MEE I MEDIA

Tidningen Svea Jord & Skog publicerar ett reportage om den automona odlingsbädden Lomas den 6 december 2018.

AI.MEE-projektet AutoHIC uppmärksammas i P4 Örebro Sveriges Radio, 23 november 2018.

Tidningen Universitetslärarens reportage om AASS och AI-forskningen vid Örebro universitet, 20 november 2018.

Branschtidningen Underhåll & Driftssäkerhet skriver om AutoHIC den 22 november 2018.

Branschtidningen Process Nordic publicerar ett reportage om AutoHIC på sidan 20-21 i nummer 52, den 11 oktober 2018.

Tidningen Automation uppmärksammar AutoHIC den 11 september 2018.

Ny Teknik publicerar ett stort reportage om AutoHIC den 31 augusti 2018.