LÄS MER

AI.MEE:s mål - att skapa långsiktig utveckling och tillväxt i Örebroregionen

Alfred Nobel Science Park har tillsammans med Örebro universitet beviljats drygt sex miljoner kronor till projektet AI.MEE. Det treåriga projektets mål  är att skapa långsiktig utveckling och tillväxt i Örebroregionen. Det gör vi genom att tillsammans med regionens företag och Örebro universitet ta fram konkreta tekniska lösningar och plattformar inom AI och autonoma system, som många kan dra nytta av.

Nu kan regionens företag få möjlighet att utvärdera och testa innovativa lösningar, utan kostnadskrävande investeringar i utrustning och kunskap. AI.MEE erbjuder en öppen miljö för företag och forskare att testa och utveckla ny teknik samt utvärdera denna.

Case med tydlig industriell förankring
• Ett antal case har redan identifierats som lämpliga som demonstratorprojekt i testbäddsmiljö.
• Fler case identifieras löpande i samarbete mellan industri, akademi och samhälle.
• AI.MEE säkerställer att casen är tydligt definierade och isolerade.
• Varje case matchas mot förutbestämda kriterier med bland annat checklistor för miljöpåverkan och jämställdhet.

Varje case testas i en demonstrator
En demonstrator är flexibel och utgör den fysiska plattformen för både den maskinvara och den mjukvara som krävs för att testa nya lösningar inom robotik, artificiell intelligens, automation och sensorbaserade tekniska lösningar. 

AI.MEE är en unik plattform som erbjuder många olika funktioner

Samarbeten mellan industri, akademi och samhälle gör att nya metoder, innovationer och idéer snabbare får fotfäste och utvecklas. AI.MEE bidrar aktivt till att utveckla en unik industriell resurs och väcker därigenom ett nationellt intresse med fler etableringar av företag, nya produkter och fler arbetstillfällen som följd.

• Färdig infrastruktur för test och utveckling
• Teknisk expertis inom AI och autonoma system
• Projektstöd och innovationsrådgivning
• Nätverksträffar och kontaktnätverk
• Kompetensutveckling och kunskapsspridning
• Studiebesök och seminarier

AI.MEE finansieras till hälften av EU:s regionala fond och resterande från Region Örebro och Tillväxtverket.

 

Läs mer om AI.MEE här / Read more about AI.MEE here:

Presentation AI.MEE (svenska).
Presentation AI.MEE (English).

VÅRA SAMARBETSPARTNER: