I AI.MEE bygger vi en infrastruktur där företag kan testa nya produkter som utvecklats tillsammans med forskare

Det treåriga projektet syftar till att bygga en testbädd inom artificiell intelligens (AI) och Autonoma system som ger möjlighet till företag att utvärdera och testa utan kostnadskrävande investeringar i utrustning och kunskap. AI.MEE erbjuder:

• Färdig infrastruktur för test och utveckling
• Teknisk expertis inom AI och autonoma system
• Projektstöd och innovationsrådgivning
• Nätverksträffar och kontaktnätverk
• Kompetensutveckling och kunskapsspridning
• Studiebesök och seminarier